TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ VE ÜNLÜ MASONLARI

 

Tabii bu masonların listesini sunarken şunu da belirtmek isterim hepinizinde bildiği gibi Türkiye’deki tüm kurumların içinde masonlar mevcuttur ve en yüksek kurumlarda görev yapmaktadır.

Bu güçlerden örnek vermek gerekirse emekli Oramiral: Güven Erkaya güzel bir örnek olacaktır sanırım…

Türkiye’nin en önemli kurumlarında en tepede görev yapmış ve ülkemizi türlü bahaneler uydurarak 20 yıl geriye götüren 28 Şubat’çıların beyin merkezidir masonlar…

Her ne kadar bazıların yazmaya çekindiğimden dolayı yazamasamda, bazı şahısların bu şekilde açıktan ismini veremesemde yazılarımı okumaya devam ettikçe onlarında açık kimlikleriyle karşılaşacaksınız. Bunlarda size bazı şeylerin var olduğunu anlatır umarım…

Bu kişilerin hayatlarını incelediğiniz zaman diğerlerine göre bir tezatlık olduğunu sizde farkedeceksiniz.

Evet şimdi göreceğiniz isimler karşısında hayrete düşeceğinizden eminim; Padişahlar, Devlet Adamları, Politikacılar ve daha birçok isim buyrun:

 

Osmanlı Padişahı V. Murad

Şehzade Kemalettin Efendi

Şehzade Nurettin Efendi

V. Murad’ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid

Sadrazam Koca Mustafa Reşid Paşa

Sadrazam Ali Paşa

Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa

Sadrazam Tunuslu Ethem Paşa

Sadrazam Hayrettin Paşa

Sadrazam Mithat Paşa

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa

Sadrazam I. Hakkı Paşa

Sadrazam Talat Paşa

Maaliye Maarif ve Evkaf  Nazırı M. Raşid Are

Bahriye Nazırı Cemal Paşa

Maliye Nazırı Cavit Bey

Maliye Nazırı Tevfik Bey

Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman

Nafia Nazırı Ali Münif

Posta Nazırı Kirkor Agaton

Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa

Devlet Adamı ve Musikişinas Prens M.Abdülhalim Paşa

Prens Aziz Hasan Paşa

Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf

Şam Valisi ve Abdülhamit’in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey

Ankara Valisi Reşit Paşa

İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mihtat Şükrü Bleda

Maliye Müsteşarı Faik Süleyman

Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi

Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp

Başbakan Hasan Saka

Başbakan S. Hayri Ürgüplü

Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen

Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan

Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras

Dışişleri Bakanı Selim Sarper

İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya

Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu

Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati

Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel

Milli Savunma Bakanı Münir Birsel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen

Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen

Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan

Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe

Ticaret Bakanı Ahmet Dallı

Milli Emniyet Bakanı Celal Tevfik Karasapan

Atatürk’ün Yaveri Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer Askerler

Humbaracı Ahmet Paşa

İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa

Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade

Hüseyin Cemil Paşa

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa

Müşir Fuat Paşa

Cihan Harbinde Kafkas Cephesinde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa

Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa

Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa

Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa

Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa

Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa, Bilim Adamları

Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Kurucularından Mehmet Ali Baba

Sözlükçü Yazar Hüseyin Kazım Kadri

TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel

İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan

Tıp Profesörü Neşet Ömer İrdelp

Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran

Psikoloji Profesörü Mustafa Sekip Tunç

İTÜ Rektörü Mustafa İnan

Tıp Profesörü M.Kemal Öke

Eğitimci Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs

Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Seviğ

Tıp Profesörü Besim Ömer Akalın

Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü

Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit

Rektörlükte yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem

Yüksek Mühendis Rektör Suphi Kamil

Ord. Prof. Dr. Burhanettin Toker

Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek

Ord. Prof. Dr. Fahri Arel

Prof. Dr. Muzaffer Şevki

Matematik Profesörü Dekan Kerim Erim

Müzikolog Cevad Memduh Altar

Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan

İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken

Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal

 

ŞAİRLER VE YAZARLAR

 

Şinasi

Ziya Paşa

Teodor Kasap

Namık Kemal

Güllü Agop

Mehmet Emin Bey

Ahmet Rasim

Diran Kelekyan

Mehmet Emin Yurdakul

Rıza Tevfik

Hüseyin Cahit Yalçın

Ziya Gökalp

Mithat Cemal Kuntay

Ahmet Emin Yalman

Reşad Nuri Güntekin

Agah Sırrı Levent

 

SANATÇILAR

 

Şükrü Şenozan

Ali Sami Boyar

Nazmi Ziya Güran

Namık İsmail

Behzat Budak

İ. Galip Arcan

Ramiz Gökçe

Nurullah Şevket Taşkıran

Mesut Cemil Tel

Mithat Fenmen

Ayhan Işık

Orhan Tanrıkulu

Haluk Onar

 

DİN ADAMLARI

 

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi

Şeyhülislam İzzettin Efendi

Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü

Sefaret İmamı Haşim Veli

 

EĞİTİMCİLER

 

Müderris Mahmut Esad Efendi

Muvaffak Benderli

Yontov Garti

Hikmet Gürtav

Mehmet Ali Kırca

Celal Öğet

Halit Sarıkaya

Ali Teoman

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !